Gulhåret rovflue Laphria flava er en stor og meget karakteristisk rovflue som etterligner en humle eller en bie. Denne rovfluen er forholdsvis vanlig i norsk fauna og man kan ofte observere den på soleksponerte og varme områder i barskog. Dette er en av våre største arter innen familien rovfluer. Larvene lever i død ved og arten trives best i områder med mye død ved og gammel skog. Gulhåret rovflue er utbredt over store deler av Sør-Norge med kun få funn nord for Trondheim.

Utseende

Gulhåret rovflue er en stor og iøynefallende rovflue. Kroppslengden varierer noe med et middelmål på ca. 2 cm. Vingelengden har et middelmål på ca. 1,5 cm. Med sin gule og svarte "pels" etterligner den en humle eller en bie. Bakkroppen er stort sett svartglinsende med lange guloransje hår. Beina er også dekket med lange hår. Lårene (femora) er sterkt forstørret, spesielt den bakre delen er påfallende oppsvulmet. Mellomkroppen (thorax) er svart med svarte og guloransje til hvitaktige hår. Hodet er svart med gulaktige ansiktshår (skjegg). Snabelen (proboscis) er forholdsvis kraftig og lang (ca. 4 mm). Hannens genitalier er karakteristiske, store og svartglinsende. Hunnens genitalier er også svært karakteristiske og svartglinsende. 

Levesett

Gulhåret rovflue er i all hovedsak knyttet til barskogområder. Arten trives på varme lokaliteter med god soleksponering. Den legger egg i stubber eller trestammer ved inngangen til billeganger eller i sprekker i barken. Larvene klekker og bruker opptil tre år på å utvikle seg og forpuppe seg. Larvene er ofte assosiert med ganger fra trebukker (Cerambyciidae) som blant annet brun stubbebukk Anhopalus rusticus. De voksne individene klekker på våren og lever som rovdyr. De er fantastiske jegere og fanger byttedyr i flukt ved bakholdsangrep. Ofte flyr de i en halvsirkel rundt byttedyret for å angripe fra baksiden. Gulhåret rovflue kan angripe byttedyr som flyr forbi på en avstand opp mot imponerende 10 meter. Gulhåret rovflue flyr fra tidlig i mai til sent i september.

Utbredelse

Gulhåret rovflue er utbredt i hele Norge nord til Saltdalen. Den er til nå ikke registrert fra Troms og Finnmark. Den er utbredt i nesten hele Europa og er også rapportert fra Nord-Afrika, Midtøsten og det østlige Palearktis.

Forvekslingsarter

Gulhåret rovflue kan forveksles med visse arter av humler og bier, men den har ingen reelle forvekslingsarter innen rovfluene.