Hann av Dioctria atricapilla. Betegnelser på kroppsdeler som er brukt i beskrivelsene av artene.

Hode av rødbeint engrovflue Dioctria rufipes. Betegnelser på deler av hodet som er brukt i beskrivelsene av rovfluene.

Vingen til vepserovflue Asilus crabroniformis. Betegnelser på deler av vingen som er brukt i beskrivelsene av rovfluene. A = anal, Cu = cubitus, M = media, R = radius, C = costa, r-m = radio-medial, Sc = subcosta, R = radius, h = humeral, br = første basal, bm = andre basal, d = discal. Tallene angir rekkefølgen på de forskjellige årene.

Bein av flekkvingerovflue Cyrtopogon maculipennis. Betegnelser på deler av beina som er brukt i beskrivelsene av rovfluene. Tallene 1-5 angir 1. fotledd etc.

Genitaliene til hanner av svarthårrovflue Tolmerus atricapillus (øverst) og svartlårrovflue Machimus arthriticus (nederst) Betegnelser på genitaliedeler som er brukt i denne oversikten er angitt.

Genitaliene til hunn av rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis. Betegnelser på genitaliedeler som er brukt i denne oversikten er angitt.