Slekten Pamponerus er en liten slekt og består av kun tre arter i Europa hvorav én art finnes i Norge, tysk rovflue Pamponerus germanicus. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Midtøsten.

Arter i denne slekten er store og kraftige rovfluer. Vår art er meget karakteristisk med mørke vingetegninger. Artene er knyttet til sandområder langs kysten. Den er predator på større insekter. Kjente byttedyr er skarabider (Scarabidae), planteveps (Symphyta), snylteveps (Ichneumonidae) og hårmygg (Bibionidae).