Svartskjeggrovflue Machimus setibarbus er en forholdsvis stor og kraftig rovflue. Arten er svært sjelden i Norge og er kun kjent fra Helleåsen ved Porsgrunn. Vi vet lite om artens levesett, men trolig trives den best i solvarme og tørre omgivelser. Den lever som rovdyr på andre insekter.

Utseende

Svartskjeggrovflua er en forholdsvis stor og kraftig rovflue. Den er hovedsakelig svart med gråpudrede områder på mellom- og bakkropp. Beina er svarte med mørke, brune (oransje) felter. Navnet svartskjeggrovflue har arten fått fordi behåringen under antennene i ansiktet har kraftige svarte hår, i tillegg til noen hvite. 

Levesett

Vi vet lite om svartskjeggrovfluas levesett i Norge. Trolig trives den i solvarme og tørre omgivelser. Den er, som alle andre voksne rovfluer, rovdyr og angriper byttedyr fra bakhold som "landevegsrøvere".

Utbredelse

I Norge er svartskjeggrovflue kun kjent fra én lokalitet, Helleåsen ved Porsgrunn. Arten er vidt utbredt i Europa og finnes i de fleste av våre naboland.

Forvekslingsarter

Arten kan minne om andre arter i slekten Machimus, men skilles fra disse ved at den ikke har tykke hår (bristles) på baksiden av lårene, kun fine hår.