Slekten Lasiopogon består av 12 arter i Europa hvorav kun én art forekommer i Norge, båndrovflue Lasiopogon cinctus. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Midtøsten.

Artene i denne slekten er relativt små til middels store rovfluer. Den norske arten er liten med helt svarte bein og lyse bånd på bakkroppsleddene.

Artene i denne slekten er varmekjære og trives best i varme og sandholdige habitater. Båndrovflua er avhengig av tørr og sandholdig jord. Rovfluene fanger små byttedyr som sikader og andre mindre tovinger. Den utfører bakholdsangrep fra trestammer eller solvarme åpne områder på den sandholdige jorden.