Rødbeint rovflue Neomochtherus pallipes. Arten er kun registrert én gang i Norge. Funnet er fra Vestby i Akershus og er gjort av Gunnar Engan i 2009.

Rødbeint rovflue Neomochtherus pallipes er eneste art fra denne slekten som er representert i Norge. Disse artene er forøvrig knyttet til ørken og ørkenlignende områder. Det finnes flere søreuropeiske arter. Rødbeint rovflue ligner et slank utgave av artene i slekten Machimus. Arten har imidlertid påfallende røde bein, derav det norske navnet. Rødbeint rovflue er kun registrert én gang i Norge.

Utseende

Rødbeint rovflue Neomochtherus pallipes. Arten er kun registrert én gang i Norge. Funnet er fra Vestby i Akershus og er gjort av Gunnar Engan i 2009.

Rødbeint rovflue ligner et slank utgave av artene i slekten Machimus. Arten har imidlertid påfallende røde bein, derav det norske navnet. Den har blanke og sorte sterniter (undersiden av bakkroppsleddene), som skiller den fra Machimus-artene som har gråpudrete sterniter. Lårene er røde med tydelig svart stripe på oversiden (posterodorsalt). I tillegg har arten korte svarte hår på scutellum (ryggskjoldet).

Levesett

Det er lite man vet om denne artens levesett i Europa, og enda mindre i Norge. Det ene funnet som er registrert er fra Vestby i Akershus. Artene i denne slekten er sterkt knyttet til varme og sandholdige habitater, noe som trolig også gjelder rødbeint rovflue. Arten er rovdyr og jakter trolig andre tovingearter som blant annet blomsterfluer (Syrphidae) og spyfluer (Calliphoridae).

Utbredelse

Rødbeint rovflue er kun registrert én gang i Norge, fra Vestby i Akershus. Trolig har den en begrenset utbredelse i Sørøst-Norge. Arten er vidt utbredt i Europa.

Forvekslingsarter

Arten er til forveksling lik arter i slekten Machimus, men kan lett skilles fra disse ved at den har helt svarte og blanke sterniter. I tillegg har den påfallende røde bein. Størrelsesmessig er arten betydelig mindre enn de fleste arter i slekten Machimus.