Svartfotskogrovflue Neoitamus cyanurus er en nokså stor rovflue med relativt svart bakkropp. Lårene er helsvarte, mens leggene er lys oransje. Arten forekommer i løvskogområder, fortrinnsvis med edelløvskog. Arten kan lettest sees mens den sitter på blader eller trestammer og soler seg. Svartfotskogrovflua finnes spredt i Sør-Norge og er stedvis meget vanlig. 

Utseende

Svartfotskogrovflue er en karakteristisk art. Bakkroppen er hovedsakelig mørk. Beina er svarte med unntak av leggene (tibiae) som hovedsakelig er lys oransje. Den ytterste delen av leggene er mer eller mindre svart. Leggene på det fremre beinparet har tett gul behåring på fremre del. De lange svarte hårene på toppen av hodet, bak øynene, bøyer kraftig av forover.

Levesett

Svartfotskogrovflua lever hovedsakelig i tilknytning til skog og i skogkanter. Den er gjerne knyttet til eldre edelløvskog, men finnes også i andre habitater med andre treslag. Rovflua kan observeres mens den sitter på bare kvister eller direkte på trestammen. Her venter den på byttedyr som kommer flyvende forbi, hovedsakelig mindre nattsvermere («Heterocera»). Svartfotskogrovflua har også blitt observert å ta mellomstore fluer (Diptera) og nettvinger (Neuroptera). Flua ser ut til å være spesialisert til å ta sakteflyvende byttedyr.

Utbredelse

Svartfotskogrovflua finnes spredt i Sør-Norge og er stedvis meget vanlig. Arten er utbredt i nesten hele Europa og er rapportert fra østover i Russland og i Midtøsten.

Forvekslingsarter

Svartfotskogrovflua kan lett forveksles med den nærstående gulfotskogrovflua Neoitamus socius. Disse artene kan trygt kun skilles på forskjeller i de hannlige genitaliene og forskjeller i behåring i vingene hos hunnene. Videre kan arten forveksles med en annen nærstående art, østlig skogrovflue Neoitamus cothurnatus. Denne arten har imidlertid pudder på (i hvert fall undersiden) av tergite 6 (6. bakkroppsledd), mens hos både svartfot- og gulfotskogrovflua er disse skinnende svarte. Østlig skogrovflue er ikke rapportert fra Norge, mens finnes i bl.a. Danmark, Sverige og Finland.