Slekten Choerades er en middels stor slekt og består 15 arter i Europa hvorav tre arter finnes i Norge. Dette er gyllen rovflue Choerades gilva, ildrovflue Choerades ignea og stripet rovflue Choerades marginata. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis, Nearktis og Midtøsten.

Arter i slekten Choerades er middels til store rovfluer. Artene har et karakteristisk utseende med overveiende svarte bein og kropp, mens bakkroppen har varierende fargede hår. Rovfluene er knyttet til forskjellige skogshabitater i både bar- og løvskogsområder. 

De voksne individene er rovdyr som jakter fra trestammer, stubber, tømmerstokker, gjerdestolper, store steiner og andre liknende utkikksposter. Byttedyrene består av bl.a. biller, tovinger og veps.