Slekten Machimus består av ca. 45 arter i Europa. I Norge er det registrert kun to arter i denne slekten. Slekten har sin utbredelse i Palearktis, Midtøsten og Nord-Afrika.

Slekten Machimus består av store og kraftige rovfluer. Artene i denne slekten er forholdsvis sjeldne arter i Norge. De trives i solvarme, tørre og sandholdige habitater. Artene lever som rovdyr på andre insekter. De sitter ofte og venter på at byttedyr skal passere innenfor rekkevidde og utfører deretter bakholdsangrep.

Det er begrenset kunnskap om disse sjeldne artene i Norge.