Pukkelrygget rovflue Laphria gibbosa er Norges største rovflue. Denne arten kan bli opptil 3 cm lang. Den er stor, hårete og kan minne om ei stor humle. Arten lever som rovdyr på andre insekter og trives best på solvarme steder med mye død ved. Pukkelrygget rovflue er kun kjent fra noen få lokaliteter i Norge, sist sett i 2016 ved Nakkerud i Buskerud.

Utseende

Norges største rovflue kan bli nesten 3 cm lang. Den er sort og hårete. Hodet er bredt med lang lys behåring og langt framskytende munndeler som er sterkt sammentrykt fra sidene. Både det latinske og norske navnet henviser til at mellomkroppen er pukkelformet. Arten kan forveksles med gulhåret rovflue Laphria flava, men til forskjell fra denne har pukkelrygget rovflue kun tre segmenter med gul behåring på bakkroppen. Gulhåret rovflue er gulhåret på hele bakkroppen, og fargen er også mørkere. Bakkroppen hos disse to artene er jevnt bred og ikke avsmalnende bakover som hos de fleste andre rovfluer. Bena er kraftige med noe oppsvulmede lår. Bakbeinas legger er bøyde. Arten har kraftige klør som er godt egnet til å gripe byttedyr i lufta med.

Levesett

Egglegging skjer i sprekker og furer i død ved av furu, hvor larveutviklingen foregår over minimum tre år. Antagelig utnyttes bare grove dimensjoner av soleksponert død ved. Larven til den nære slektningen gulhåret rovflue assosieres med larvegangene til blant annet trebukken brun stubbebukk Arhopalus rusticus. Sannsynligvis er larven til pukkelrygget rovflue tilsvarende assosiert med larver av trebukker i furuved. Den voksne fluen sitter på en utkikkspost, for eksempel en solvarm trestamme eller stein, og utfører bakholdsangrep på insekter som flyr forbi. Til og med øyenstikkere kan bli overfalt. Byttet blir stukket hull på og servert en cocktail av gift og fordøyelsesenzymer, slik at flua kan suge i seg en proteinrik væske.

Utbredelse

Pukkelrygget rovflue har en palearktisk utbredelse og er kjent fra våre naboland Sverige og Finland. I Norge var arten tidligere kjent fra lokaliteter på Sørøstlandet, fra Østfold via Hedmark og Akerhus til Agder. Før funnet i 2008 i Drangedal, ble den sist sett ved Hokksund i 1963. Funnet i Drangedal ble gjort nordøst for Gjeskefjellet i midten av juli ved ferskt furutømmer som hadde tiltrukket seg godt med insekter, dvs. byttedyr. På åsene rundt funnstedet er det også områder med nokså gammel eik. Videre er arten registrert ved Nakkerud i Buskerud i 2016.

Forvekslingsarter

Pukkelrygget rovflue har ingen forvekslingsarter i norsk fauna. Artens størrelse og fargekombinasjoner gjør at arten lett skilles fra alle andre norske rovfluer.