Båndrovflue Lasiopogon cinctus er en relativt liten rovflue. Arten har helt svarte bein og bakkroppsleddene har lyse bånd i bakkantene. Den trives i varme og sandholdige habitater. De voksne individene kan sees hvilende på trestammer, stubber eller på varme og åpne sandområder. Arten finnes spredt i hele Sør-Norge og har også blitt rapportert fra flere steder i Finnmark.

Utseende

Båndrovflue er en relativt liten rovflue som ikke blir lengre enn 1 cm. Arten framstår som helt mørk med svarte bein og bakkropp. Mellomkroppen er noe brunsvart med et par mørke striper på oversiden. Sidene av mellomkroppen har et gulaktig pudderlag. Undersidene av lårene (femora) mangler grove hår (bristles), men er dekket av lange tynnere hår. Denne karakteren er meget karakteristisk for båndrovflua. I tillegg har bakkroppsleddene et tynt brunaktig bånd i bakkantene.

Levesett

Båndrovflue er avhengig av tørr og sandholdig jord og den trives i varme habitater med god solinnstråling. De voksne individene kan sees hvilende på trestammer, stubber eller på varme og åpne sandområder. Rovflua fanger små byttedyr og trolig er de hårete beina tilpasset dette formålet. Byttedyrene består av sikader (Auchenorrhyncha) og små tovinger (Diptera) som fjærmygg (Chrironomidae) og stankelbein (Tipulidae/Limoniidae). Båndrovflue har også blitt observert med vesentlig større bytte enn disse artene. Som de fleste andre rovfluer utøver båndrovflua bakholdsangrep på forbipasserende byttedyr. Egg legges i løs sandjord. Båndrovflue flyr i perioden april-august.

Utbredelse

Båndrovflue finnes spredt i Sør-Norge nord til Oppdal i Sør-Trøndelag. I tillegg finnes en rekke funn fra Finnmark. Arten finnes i store deler av Europa.

Forvekslingsarter

Båndrovflue er en liten art som lett kan skilles fra de andre små rovflueartene vi har her i landet. De helsvarte beina, som mangler større grove hår (bristles) på lårene, men som har mange lange mindre hår, skiller den fra de andre små artene vi har her i landet.