Hvitbåndrovflue Cyrtopogon lateralis er en nordeuropeisk art som forekommer over store deler av Sør-Norge. Arten trives på steder med god solinnstråling hvor den jakter på byttedyr. Arten er lett gjenkjennelig ved at den har hvite bånd eller felter på bakkroppen. Ellers er arten mørk og liten.

Utseende

Hvitbåndrovflue er en helt svart rovflue med hvite merker/bånd på bakkroppen. Hos hannene danner disse hele bånd over tergitene (bakkroppsleddene) 2 og 3, mens det kun er små merker i ytterhjørnene på tergitene 4-5. Hos hunnene danner ikke merkene hele bånd, men kun noen smale striper i bakkant som når ca. en fjerdedel inn mot midten i tergitene 2-3 og noe kortere i de resterende tergitene. Vingene er karakteristisk mørke. Mellomkroppen (thorax) er gråbrun-pudret med tydelig blanke felter på toppen. Ansiktet har samme pudring som mellomkroppen og mørkt skjegg og behåring.

Levesett

Hvitbåndrovflue trives på solvarme steder. Den kan ofte sees sittende på bakken eller i vegetasjonen nær bakken. Larven utvikler seg i sandholdig eller finkornet jord, gjerne med innslag av leire. Som de fleste andre rovfluer jakter hvitbåndrovflua på andre insekter og bedriver bakholdsangrep på sine byttedyr fra sine utkikksposter. 

Utbredelse

Hvitbåndrovflue er utbredt i store deler av Sør-Norge nord til Snåsa i Nord-Trøndelag. Arten ser ut til å ha sin hovedutbredelse på Østlandet. Arten er rapportert fra store deler av Europa.

Forvekslingsarter

Hvitbåndrovflue er en meget karakteristisk art som ikke har noen forvekslingsarter i norsk fauna. Det finnes ingen andre rovfluer som har samme hvite fargetegninger på bakkroppen.