Svarthårrovflue Tolmerus atricapillus er en middels stor rovflue og er en av våre vanligste rovfluer. Arten er mørk og gråaktig. Svarthårrovflue skilles enkelt fra andre norske arter ved fargetegninger på beina. Den har godt definerte oransje fargetegninger på lårene, samt på leggene og føttene. Svarthårrovflue finnes i en rekke forskjellige habitater, gjerne åpne habitater med en del tørr jord og god solinnstråling. Busk- og trevegetasjon og ujevn bakkestruktur som gir skjul og dekning er vanlige habitater. Arten lever hovedsakelig som predator på andre tovinger. Svarthårrovflue har sin hovedutbredelse i Sørøst-Norge, men er også funnet på Vestlandet og nord til nordlige deler av Oppland og Hedmark.

Utseende

Svarthårrovflue er en middels stor rovflue. Arten har en kroppslengde på ca. 12-15 mm og et vingespenn på ca. 9-11 mm. Den har et grålig utseende med tydelige rød-oransje striper og merker på beina. 

Levesett

Svarthårrovflue finnes i en rekke forskjellige habitater, gjerne åpne habitater med en del tørr jord og stor solinnstråling. Busk- og trevegetasjon og ujevn bakkestruktur som gir skjul og dekning er vanlige habitater. Arten lever hovedsakelig som predator på andre tovinger – alt fra mindre fluer til større robuste fluer som for eksempel blomsterfluer (Syrphidae). Det finnes også registreringer av svarthårrovflue som predator på andre grupper som møll, mindre biller, teger, solitære veps, solitære bier, parasittiske veps og maur. Den jakter byttedyr ved å aktivt angripe dem når de sitter i vegetasjonen. Svarthårrovflue kan enklest observeres mens de sitter rolig og soler seg på for eksempel trestammer, gjerdestolper, strømstolper, husvegger og på bladverk. Hunnene legger egg i blomsterhoder av forskjellige planter. 

Utbredelse

Svarthårrovflue er vanlig i lavlandet på Østlandet og langs kysten fra Agder til Østfold. Arten er også funnet spredt på Vestlandet og nord til nordlige deler av Oppland og Hedmark. Arten kan også påtreffes helt opp mot tregrensen. I Norge er arten registrert fra sent i april til tidlig i oktober.

Forvekslingsarter

Svarthårrovflue skilles enkelt fra andre norske arter ved fargetegninger på beina, samt hannens genitalier. Arten har godt definerte oransje fargetegninger på lårene, samt på leggene og føttene. Hannens genitalier skiller seg fra andre arter ved å ha en fremtredende tapp som stikker ut fra åttende ventralplate på bakkroppen. Således er det ingen forvekslingsarter til svarthårrovflue.