Slekten Leptarthrus består av to arter i Europa og begge forekommer i Norge. Dette er buttsnuterovflue Leptarthrus brevirostris og Leptarthrus vitripennis. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Midtøsten.

Artene i denne slekten er små til middels store rovfluer. De norske artene er nesten helt svarte med oransje felter på beina.

Artene er knyttet til åpen mark og skog med god lysinnstråling. De lever som predatorer på andre insekter og invertebrater. Det er registrert at artene i denne slekten kan ta braconider, som er solid byggede veps. Dette vitner om at arten er robust da disse dyrene er en tøff utfordring.