Slekten Didysmachus er liten slekt og består kun av én art i Europa som også finnes i Norge. Dette er svartfotrovflue Didysmachus picipes. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Midtøsten.

Arten i denne slekten er middels stor og skiller seg ikke vesentlig fra andre rovfluer. Den norske arten, svartfotrovflue, ligner arter i slekten Dysmachus. Til forskjell fra disse artene har hannene hos svartfotrovflue et langt, smalt og spisst epandrium*. Dette er betydelig kortere hos rødskjeggrovflue og børsterovflue. Hunnene har lange hår på undersiden av ovipositor (egglegger). Hos rødskjeggrovflue og børsterovflue er disse betydelig kortere. 

Den norske arten er funnet i en rekke forskjellige habitater og arten er trolig varmekjær og trives best på solvarme og eksponerte områder. De voksne individene lever som rovdyr på andre insekter.

*Epandrium er en sadel-formet del på oversiden (ryggsiden) av genitaliene som har utviklet seg fra tergite 9 hos Diptera.