Slekten amasonemaur inneholder 14 arter på den nordlige halvkule. Kun en av dem finnes i Europa og to av dem i Asia. De resterende 11 artene hører hjemme i Nord-Amerika, og tilhører to artskomplekser som nylig er revidert. Alle arter av amasonemaur er helt avhengige av sauemaur Formica sg. Serviformica som slaver.

Amasonemaur Polyergus tilhører noen av de mest studerte og fascinerende gruppene av maur. Navnet har de fått etter amasonene, de krigerske kvinnene i gresk mytologi. Dette har sammenheng med at mandiblene er omdannet til sylskarpe drapsvåpen, som er uegnet til annet enn kamp. Amasonemaur er derfor helt avhengige av slaver til å hjelpe seg med mating og stell av avkommet.