Sabelmaur Strongylognathus testaceus lever som sosialparasitt hos mørk sandmaur Tetramorium caespitum. De sabelformete kjevene og det kvadratiske hodet som er buet i bakkant gjør arten lett å identifisere. Arten finnes spredt i Europa nord til sørlige deler av Sverige.

Slekten Strongylognathus omfatter 24 kjente arter som alle lever sosialparasittisk hos Tetramorium.De sabelformete kjevene indikerer et liv med slavehold, på sammemåte som amasonemaur Polyergus rufescens, men sabelmaur lever et fredelig samliv med sin vert og produserer egne arbeidere. Arten er aldri påvist i Norge, men det er ikke umulig at den kan være oversett da det er få sabelmaur i hver sandmaurtue og mange sandmaurtuer uten sabelmaur på lokaliteter der den finnes.

Utbredelse