Slekten småstikkemaur er stor og taksonomisk svært vanskelig med hittil 153 beskrevne arter. Gruppen dominerer stort i tropiske strøk, men flere arter er typiske kosmopolitter som etablerer seg i menneskeskapte miljøer som følge av at jord og planter transporteres på tvers av landegrenser.

Alle de fire europeiske artene finnes helst i fuktige, oppvarmete innendørsmiljøer, men kun en, kompostmaur Hypoponera punctatissima, kan også etablere seg utendørs i Nord-Europa. Denne finnes også i Norge, men i tillegg er det påvist ytterligere fire arter av småstikkemaur hos oss.

Slekten småstikkemaur Hypoponera er lett å kjenne på den sylindriske kroppsformen, den store petiolen og de små øynene. Man skal imidlertid være oppmerksom på at slekten Ponera, som Hypoponera tidligere tilhørte, er svært nærstående og med lignende levesett. Hypoponera skilles på at undersiden av petiolen mangler en liten tagg og at maksillepalpene kun har et ledd i motsetning til hos Ponera der de har to.

Foruten kompostmaur Hypoponera punctatissima, er ytterligere fire arter av småstikkemaur påvist i Norge som følge av import. Dette gjelder den nylig utskilte arten H. ergatandria som er påvist i tropehus i Oslo. Videre, den søreuropeiske arten H. eduardi som er funnet flere ganger blant importerte hageplanter i Norge, mens den amerikanske arten H. opacior, samt en ubestemt Hypoponera-art, er funnet i tropehus i Gjerstad i Aust-Agder.