Barkdvergmaur lever i tørr ved og under bark på gamle eiketrær. Boene etableres ofte høyt oppe i trekronene og kan derfor være vanskelige å påvise. Arten er funnet flere steder i sørøstlige deler av Sverige, og det er ikke utenkelig at den kan finnes i Norge.

Barkdvergmaur Temnothorax corticalis er den mørkeste av Temnothorax-artene i Norden. Den har påfallende korte ryggtagger og en kort og høy petiole med trekantet form fra siden. Antennekøllene er av samme lyse farge som resten av antennene.

Utbredelse