Stikkemaur er den mest primitive av de fire underfamiliene av maur som finnes hos oss. Gruppen består av ca. 1200 arter fordelt på 47 slekter på verdensbasis, og er nesten utelukkende representert i tropiske og subtropiske strøk. I Nord- og Mellom-Europa finnes fire slekter med totalt åtte arter. I Norge finnes kun en utendørslevende art, men flere synantrope arter er påvist, dvs arter knyttet til menneskeskapte miljøer.

Stikkemaur Ponerinae har stikkebrodd knyttet til en giftkjertel og gruppen inneholder flere arter som kan medføre smertefulle stikk. Den fryktete "bullet ant" Paraponera clavata, der arbeiderne kan bli opptil 3 cm lange, var tidligere klassifisert som Ponerinae, men tilhører nå en egen underfamilie: Paraponerinae. De fire slektene av stikkemaur i Mellom-Europa (Proceratium, Cryptopone, Ponera og Hypoponera) inneholder kun små arter og mange har synantropt levesett (dvs. lever sammen med mennesker). Av disse er kun slekten småstikkemaur Hypoponera representert i Norden og Norge.

Stikkemaur karakteriseres ved sin langstrakte sylindriske kroppsform og med en bred og stor petiole. Første bakkroppsledd, som tilsvarer postpetiolen hos broddmaur Myrmicinae, har en svak innsnøring. Puppen ligger beskyttet i en kokong.