Svartfotskogrovflue.

Svartfotskogrovflue Neoitamus cyanurus er en nokså stor rovflue med relativt svart bakkropp. Lårene er helsvarte, mens leggene er lys oransje. Arten forekommer i løvskogområder, fortrinnsvis med edelløvskog. Arten kan lettest sees mens den sitter på blader eller trestammer og soler seg. Svartfotskogrovflua finnes spredt i Sør-Norge og er stedvis meget vanlig. 

Svartfotskogrovflue Neoitamus cyanurus (Loew, 1849)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.