Flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris er en meget elegant rovflue. Sammen med lang gressrovflue Leptogaster cylindrica tilhører arten den særegne underfamilien gressrovfluer (Leptogastrine). Arten er lang og spinkel med en brutt mørk stripe langs oversiden av bakkroppen. Den er knyttet til gressdominerte habitater med høytvoksende gress. Arten finnes også i overgangen mellom skog og mer åpne habitater. I Norge forekommer lang gressrovflue i store deler av Sørøst-Norge og er registrert langs kysten til Rogaland.

Utseende

Flekkgressrovflue er en meget lang og elegant rovflue. Bakkroppen (abdomen) strekker seg betydelig lengre enn vingespissene. Abdomen mangler bust (bristles) og mellomkroppen (thorax) er naken med unntak av to bust nær hvert av hjørnene. Beina er spinkle og er sparsomt behåret og føttene er uten fotputer (pulvilli). Vingene er smale og mangler lobe i bakkant. Flekkgressrovflue er karakteristisk ved å ha en brutt langsgående mørk stripe på oversiden av bakkroppen. Arten har mørk behåring i bakkant av hodet (occiput).

Levesett

Flekkgressrovflue jakter byttedyr i en rekke forskjellige gressdominerte habitater. Den kan også observeres i vegkanter hvor det er tilstrekkelig tørr jord. Arten er varmekjær og trives best i solvarme og soleksponerte habitater. Byttedyr består hovedsakelig av mindre fluearter (Diptera). Flekkgressrovflue jakter trolig aktivt ved å fly sakte rundt i gressvegetasjonen på jakt etter byttedyr. 

Utbredelse

Flekkgressrovflue har sin hovedutbredelse i Oslofjordområdet og sørover langs kysten til Agder. I tillegg finnes det spredte funn fra Vestlandet, nord i Oppland og i grensetraktene mot Sverige i Hedmark og Østfold. Arten er rapportert fra store deler av Nord- og Sentral-Europa samt østover i Palearktis.

Forvekslingsarter

Flekkgressrovflue kan bare forveksles med lang gressrovflue Leptogaster cylindrica i norsk fauna. Artene kan skilles fra hverandre ved at lang gressrovflue har en sammenhengende mørk stripe langs oversiden av bakkroppen (abdomen), mens denne er brutt hos flekkgressrovflue og medfører at bakkant av bakkroppsleddene har lyse bånd. I tillegg har lang gressrovflue gul behåring i bakkant av hodet, mens flekkgressrovflue har mørk.