Flekkgressrovflue.

Flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris er en meget elegant rovflue. Sammen med lang gressrovflue Leptogaster cylindrica tilhører arten den særegne underfamilien gressrovfluer (Leptogastrine). Arten er lang og spinkel med en brutt mørk stripe langs oversiden av bakkroppen. Den er knyttet til gressdominerte habitater med høytvoksende gress. Arten finnes også i overgangen mellom skog og mer åpne habitater. I Norge forekommer lang gressrovflue i store deler av Sørøst-Norge og er registrert langs kysten til Rogaland.

Flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris Zetterstedt, 1842
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.