Slekten Cyrtopogon er en middels stor slekt og består ca. 20 arter i Europa hvorav tre arter finnes i Norge. Dette er hvitbåndrovflue Cyrtopogon lateralis, gulhornrovflue Cyrtopogon luteicornis og Cyrtopogon maculipennis. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis, Nearktis og Midtøsten.

Dette er forholdsvis små til middels store rovfluer. Artene er forholdsvis karakteristiske og skilles enkelt fra andre norske rovfluer. Artene er knyttet til sandholdige habitater i skog, gjerne furuskog. 

De voksne individene kan sees sittende på bakken eller i vegetasjonen nær bakken. De fleste artene i denne slekten jakter andre insekter og utfører bakholdsangrep fra sine utkikksposter.