Med sin gylne bakkropp er gyllen rovflue Choerades gilva en meget iøynefallende rovflue med reverøde hår på bakkroppen. Arten er også av våre største rovfluer. Den er ikke like stor som gulhåret rovflue Laphria flava men den er likevel et imponerende syn. Arten trives best i furuskog over hele landet og lever av andre insekter som den fanger ved bakholdsangrep. 

Utseende

Dette er en forholdsvis stor rovflue, men ikke så stor som gulhåret rovflue Laphria flava. Kroppslengden er omtrent 1,5-2,0 cm, mens vingelengden er i overkant av 1,0 cm. Arten er sparsomt behåret og har stort sett hvite og svarte hår på beina og kroppen. På bakkroppen har den felt med reverøde hår på bakkroppsleddene 2-6. 

Levesett

Gyllen rovflue trives i furuskogsområder over hele landet. Arten legger egg i stubber, stammer og under bark av furutrær. Larven lever hovedsakelig av larver og pupper av trebukker (Cerambycidae) og snutebiller (Curculionidae). De voksne individene er rovdyr som jakter fra trestammer, stubber, tømmerstokker, gjerdestolper, store steiner og andre liknende utkikksposter. Flere individer kan jakte fra samme utkikkspost. Rovflua sitter ofte forholdsvis høyt, gjerne mer enn to meter over bakken. I dårlig vær skjuler den seg i sprekker i bark eller lignende steder, men i godt være sitter den på varme og soleksponerte steder. Herfra bedriver den bakholdsangrep på byttedyr som ofte er biller (Coleoptera) (særlig marihøner (Coccinellidae)), veps (Hymenoptera), sikader (Auchenorrhyncha) og andre større fluer (Diptera). 

Utbredelse

Gyllen rovflue er funnet over store deler av landet. Den er rapportert fra Alta i Finnmark til Arendal i Agder, fra Forsand i Rogaland til svenskegrensa i øst. Trolig er utbredelsen enda større og arten er en av våre vanligste rovfluer. Likevel kan det sies at artens hovedutbredelse i Norge er i Sørøst-Norge. Gyllen rovflue forekommer spredt i store deler av Europa.

Forvekslingsarter

Selv om gyllen rovflue er en karakteristisk art så kan den forveksles med idlrovflue Choerades ignea og stripet rovflue Choerades marginata. Arten skilles lettest fra stripet rovflue og ildrovflue ved at den har rødlige hår på bakkroppen, mens disse hårene hos stripet rovflue og ildrovflue er gule eller oransjeaktige. Gyllen rovflue er også en betydelig større art enn stripet rovflue og ildrovflue.