Tysk rovflue Pamponerus germanicus er en av våre største rovfluer. Arten er meget karakteristisk med mørke vingetegninger på de ytterste delene av vingene. Dette er et kraftig rovdyr som angriper store byttedyr som skarabider (Scarabaeidae) og robuste planteveps (Symphyta). Arten er i dag knyttet til sandområder langs kysten i sørøstre deler av Norge.

Utseende

Tysk rovflue Pamponerus germanicus er en forholdsvis stor art. Den skiller seg klart fra de andre rovflueartene vi har og er lett å kjenne igjen. De ytre 2/5 av vingene er mørkere enn de indre delene. Leggene er oransje, med unntak av de aller ytterste delene. Hos andre medlemmer av underfamilien Asilinae er det kun slekten Neoitamus hvor man finner så klart oransje legger. Føttene er oransje på den basale halvdelen, mens låret er helt mørkt. Låret har flere rader med svarte hår, som er best utviklet på de midtre lårene, ulikt det hos andre arter.

Levesett

Tysk rovflue er en stor og kraftig rovflue som er predator på større insekter. Kjente byttedyr er skarabider (Scarabidae), planteveps (Symphyta), snylteveps (Ichneumonidae) og hårmygg (Bibionidae). Arten er avhengig av sandområder. Flyvetiden til tysk rovflue er tidlig og kort, trolig varer den kun noen uker, så arten kan lett overses. Den ser ut til å trives i sanddyner med noe vegetasjon, men kan også finnes på bar sand og i fuktigere omgivelser ved stranden. Arten har en karakteristisk summing når den kommer flyvende. De voksne individene kan ofte finnes sittende på vegetasjon eller på bakken. Hunnen legger de bleke og sylindriske eggene direkte på bakken. Dietten til jordlevende larver av rovfluer har vært gjenstand for mye diskusjon. Trolig lever de enten av røtter eller andre insektlarver. Larvene forpupper seg i de øvre delene av jordlaget (1–10 cm) hvor det voksne individet senere klekkes.

Utbredelse

Tysk rovflue er vidt utbredt i Mellom-Europa, fra Spania og vestover til Polen og Russland. Arten er kjent fra våre naboland Sverige, Danmark og Finland, samt Russland og Storbritannia. Den er funnet på Jomfruland, Hvaler (Kjerkøy), Tjøme, Ringerike og i Grue. Lokalitetene i Ringerike og Grue er gamle og trolig er disse forsvunnet i dag, noe som reduserer artens leveområde kraftig.

Forvekslingsarter

Tysk rovflue har ingen forvekslingsarter i norsk fauna. Dens størrelse og de karakteristiske mørke vingene gjør denne arten umiskjennelig.