Leptarthrus vitripennis hunn. Dette individet er første funn av arten i Norge som ble funnet på Asmaløy i Hvaler kommune i 2011 gjennom Artsprosjektet Entomologiske inventeringer i tørre områder: INVENT-ART.

Leptarthrus vitripennis er en middels stor rovflue som blir i underkant av 1 cm lang. Arten er nesten helt svart, men med guloransje felter på beina. Arten finnes på gressmark i tilknytning til løvskog og larvene er trolig knyttet til løvtrær. Som alle andre rovfluer lever denne arten som rovdyr med andre insekter som byttedyr.

Utseende

Leptarthrus vitripennis er en middels stor rovflue som blir omtrent 1 cm lang. Hodet er bredere enn hos andre rovfluer og den er iøynefallende pukkelrygget. Ansiktet mangler ansiktskul, er dekket av sølvaktig pudder og har en sparsom hvit bart. Mellomkroppen (thorax) er glinsende svart. Det er ingen børster på ryggskjoldet, men på fremre del finnes en kort gul og svart behåring mot den lange gulaktige behåringen på bakre del. Den svarte bakkroppen har mindre, sølvfargede pudderflekker i tergitenes (bakkroppsleddenes) bakre hjørner. Lårene er svarte, leggene er gulrøde med svarte endepartier, tarsene er overveiende gulaktige. Vingene er brunaktige ved basis, ellers klare.

Levesett

Som alle andre rovfluer lever denne arten som rovdyr med andre insekter som byttedyr. Det er lite vi ellers vet om denne artens biologi. Larven er trolig knyttet til veden i løvtrær. Voksne individer er funnet på gressmark i tilknytning til løvskog.

Utbredelse

Leptarthrus vitripennis finnes spredt i Europa og er blant annet rapportert fra Sverige. I Norge er arten kun funnet noen få ganger.

Forvekslingsarter

Artene i slekten Leptarthrus kan skilles fra andre arter ved at sporen på fremre tibia er sigdformet. Videre skilles denne arten fra Leptarthrus brevirostris ved at ansiktet mangler ansiktskul og ved at scutum kun har korte hår.