Svartfotrovflue Didysmachus picipes er en mellomstor rovflue som ikke skiller seg spesielt ut fra flere andre norske rovfluer. Den ligner flere andre arter, spesielt arter i Dysmachus-gruppen. Arten lever som rovdyr på andre insekter og byttedyrene består mest sannsynlig av middels store fluer og biller. Svartfotrovflue er varmekjær og trives best i tørre områder med god solinnstråling.

Utseende

Dette er en middels stor rovflue som varierer fra 1,4 til 1,8 cm i lengde. Arten ligner de andre artene i Dysmachus-gruppen. Ansiktet er pudret med mørke hår øverst i skjegget som går over i hvitt nederst. Mellomkroppen (thorax) er også pudret med blanke flekker og striper på oversiden. Beina er overveiende svarte med lyse hår og mange tykkere og kraftige svarte hår/spines. Vingene er klare med brune vingeribber som gjør at vingene får et litt brunaktig skjær. Bakkroppen (abdomen) er gråpudret med unntak av bakerste ledd og genitaliene som er svarte og skinnende. 

Levesett

Vi har forholdsvis lite informasjon om denne artens biologi. Den er funnet i en rekke forskjellige habitater, blant annet i skog, slåttemark, åpne områder og på øyene i Oslofjorden. Arten er trolig varmekjær og trives best på solvarme og eksponerte områder. De voksne individene lever som rovdyr på andre insekter, men vi har ingen observasjoner på hvilke arter av byttedyr den foretrekker. Trolig består byttedyrene av middels store fluer og biller. Larvestadiet vet vi ingenting om, men trolig lever larven som rovdyr på andre insektlarver og pupper.

Utbredelse

Svartfotrovflue har sin hovedutbredelse i Oslofjordområdet og til kysten av Telemark. I tillegg finnes det spredte funn langs kysten på Sørlandet og i innlandet i Telemark, Buskerud og nord i Oppland. Arten finnes i store deler av Europa og i Midtøsten.

Forvekslingsarter

Svartfotrovflue kan lett forveksles med andre arter i Dysmachus-gruppen: rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis og børsterovflue Dysmachus trigonus. Til forskjell fra disse artene har hannene hos svartfotrovflue et langt, smalt og spisst epandrium*. Dette er betydelig kortere hos rødskjeggrovflue og børsterovflueHunnene har lange hår på undersiden av ovipositor (egglegger). Hos rødskjeggrovflue og børsterovflue er disse betydelig kortere. 

*Epandrium er en sadel-formet del på oversiden (ryggsiden) av genitaliene som har utviklet seg fra tergite 9 hos Diptera.