Rhadiurgus er en liten slekt som kun består av én art i Europa som også forekommer i Norge, dovrerovflue Rhadiurgus variabilis. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis og Nearktis.

Dovrerovflue er en liten og mørkgrå rovflue med sorte og rødbrune bein. Arten lever som rovdyr på mindre insekter i tørre habitater, gjerne i skogområder. Dovrerovflue finnes i store deler av landet med hovedutbredelse på Østlandet.