Lang gressrovflue Leptogaster cylindrica er en meget elegant rovflue. Sammen med flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris tilhører arten den særegne underfamilien gressrovfluer (Leptogastrine). Lang gressrovflue er en liten art med lang og slank kropp og forholdsvis korte vinger. Arten kjennetegnes ved å ha en sammenhengende langsgående mørk stripe på oversiden av bakkroppen (abdomen). Den er knyttet til gressdominerte habitater, gjerne med høytvoksende gressarter. I Norge forekommer lang gressrovflue i store deler av Sørøst-Norge og er registrert langs kysten til Rogaland.

Utseende

Lang gressrovflue er en meget lang og elegant rovflue. Bakkroppen (abdomen) strekker seg betydelig lengre enn vingespissene. Abdomen mangler bust (bristles) og mellomkroppen (thorax) er naken med unntak av to bust nær hvert av hjørnene. Beina er spinkle og er sparsomt behåret og føttene er uten fotputer (pulvilli). Vingene er smale og mangler lobe i bakkant. Lang gressrovflue er karakteristisk ved å ha en sammenhengende langsgående mørk stripe på oversiden av bakkroppen. Arten har gul behåring i bakkant av hodet (occiput).

Levesett

Lang gressrovflue jakter byttedyr i en rekke forskjellige gressdominerte habitater. Den kan også observeres i vegkanter hvor det er tilstrekkelig tørr jord. Arten er varmekjær og trives best i solvarme og soleksponerte habitater. Byttedyr består hovedsaklig av mindre fluearter (Diptera), men også bladlus (Aphidoidea), dvergsikader (Cicadellidae) og edderkopper (Araneae) står på menyen. Lang gressrovflue jakter aktivt ved å fly sakte rundt i gressvegetasjonen på jakt etter byttedyr. 

Utbredelse

Lang gressrovflue har sin hovedutbredelse i Oslofjordområdet og sørover langs kysten til Eigersund i Hordaland. Videre finnes det spredte funn innover i landet og nordover i Oppland og Hedmark, samt i grensetraktene mot Sverige i Hedmark og Østfold. Arten er vidt utbredt i Europa og den er også rapportert fra Midtøsten og østover i Palearktis.

Forvekslingsarter

Lang gressrovflue kan bare forveksles med flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris i norsk fauna. Artene kan skilles fra hverandre ved at lang gressrovflue har en sammenhengende mørk stripe langs oversiden av bakkroppen (abdomen), mens denne er brutt hos flekkgressrovflue og medfører at bakkant av bakkroppsleddene har lyse bånd. I tillegg har lang gressrovflue gul behåring i bakkant av hodet, mens flekkgressrovflue har mørk.