Pukkelrygget rovflue.

Pukkelrygget rovflue Laphria gibbosa er Norges største rovflue. Denne arten kan bli opptil 3 cm lang. Den er stor, hårete og kan minne om ei stor humle. Arten lever som rovdyr på andre insekter og trives best på solvarme steder med mye død ved. Pukkelrygget rovflue er kun kjent fra noen få lokaliteter i Norge, sist sett i 2016 ved Nakkerud i Buskerud.

Pukkelrygget rovflue Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.