Slekten Tenthredopsis utgjøres av om lag 60 arter på verdensbasis. I Europa er omlag 35 arter kjent. I Norge forekommer 6 arter. Slekten er utbredt i Eurasia.

Artene i denne slekten minner noe om Tenthredo og Aglaostigma, men er i regelen slankere og ikke så kraftig bygd som Tenthredo, mens de som oftest er noe større enn Aglaostigma. De er gjerne ganske fargerike, med røde, gule, hvite og svarte tegninger. Kjønnene er enten ganske like eller svært forskjellige i fargene. Artene finnes som regel i tilknytning til enghabitater og vertsplantene er ulike arter gras (Taeger et al. 1998). De oppsøker sjelden blomster, men holder seg som regel i vegetasjonen. De fleste artene flyr på forsommeren. Mange arter er vanskelige å bestemme, og det er fremdeles store taksonomiske utfordringer hos de europeiske artene. Blant de artene som forekommer i Norge, er særlig hanner av T. nassata og T. scutellaris (T. nassata-gruppen) vanskelige å skille fra hverandre.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.