Macrophya punctumalbum hunn. Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder. 20.06.2012. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Hunnen: Svart. Hvitt er: Forbrystets bakre hjørner, scutellum, for- og midtlegg samt en stor flekk på bakre legg samt bakre hofter og en rad hvite felter på bakkroppens sider. Baklårene er røde, mens leggene er svarte med en stor hvit flekk på fremsiden. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er svart. Arten er trolig partenogenetisk i Norge, da hanner ikke er kjent hos oss. I Sør-Europa er det kjent hanner, men de er særdeles sjeldne.

Biologi

Macrophya punctumalbum hunn. Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 30.05.2011.

Knyttet til områder med innslag av edelløvskog. De voksne insektene søker ikke til blomster.

Liguster (Ligustrum vulgare), hagtorn (Crataegus), ask (Fraxinus) og eik (Quercus) er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998). I Norge er det kjent angrep av M. punctumalbum på hekker av liguster (Fjelddalen 1993). I ett tilfelle var hekken så sterkt angrepet at den ble ødelagt. Trolig er derimot ask den viktigste vertsplanten hos oss, da arten som regel blir funnet i tilknytning til den.

Flygetiden i Norge er fra siste halvdel av mai til ut juni. M. punctumalbum har kanskje rekorden blant våre bladveps i levetid hos det voksne stadiet. Det finnes et eksempel der man har klart å holde en voksen hunn i live i fire uker ved å tilføre henne nok mat og vann (Chawner 1921).

Macrophya punctumalbum hunn. Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 30.05.2011.

Norsk utbredelse

Arten er funnet spredt i kystnære strøk i Sør-Norge. Arten er mindre vanlig, men kan lokalt opptre i antall.

Global utbredelse

Global utbredelse omfatter store deler av Europa, hvor hunnene er relativt vanlige. Arten er også introdusert til Nord-Amerika (Gibson 1980).

Referanser

Chawner EF (1921). The egg-laying of sawflies. Entomologist’s Monthely Magazine 57, 19.

Fjelddalen, J. 1993. Gnagskader på planter – 6: Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804) og Macrophya punctumalbum (L., 1767) (Hym., Tenthredinidae). Insekt-Nytt 18 (2), 9–11.

Gibson GAP (1980). A revision of the genus Macrophya Dahlbom (Hymenoptera: Symphyta, Tenthredinidae) of North America. Memoirs of The Entomological Society of Canada. 114, 1−167.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.