Stor slekt utbredt i Eurasia og Nord-Amerika. Enkelte arter forekommer også i Nord-Afrika. Slekten er også kjent gjennom fossiler. Rundt 230 arter er kjent globalt. I Europa forekommer 34 arter. I Norge er 10 arter kjent.

Macrophya er delt i to underslekter, sg. Macrophya og sg. Pseudomacrophya (Taeger et al. 2010). Artene er morfologisk ganske like. De er middels store til store, forholdsvis kompakte med lange ben og forholdsvis korte antenner. Hos mange arter er det klare forskjeller mellom kjønnene. Grunnfargen til de fleste artene er svart, men mange har gule, røde eller hvite partier på kropp og ben. Karakteristisk for slekten er de lange kraftige bakbena. Mange arter kan i habitus minne noe om enkelte veiveps (Pompilidae) eller graveveps (Crabronidae).

De voksne opptrer normalt på forsommeren. De fleste har én generasjon i året. I Norge er hanner kjent for de fleste artene, men for to arter (M. teutona og M. punctumalbum) er hanner ikke registrert hos oss. Disse reproduserer sannsynligvis partenogenetisk. Larvene lever eksternt på bladene til vertsplanten. Vertsplante og biologi til mange av artene er derimot dårlig kjent (Gibson 1980, Taeger et al. 1998).

Referanser

Gibson GAP (1980). A revision of the genus Macrophya Dahlbom (Hymenoptera: Symphyta, Tenthredinidae) of North America. Memoirs of The Entomological Society of Canada. 114, 1−167.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.

Taeger A, Blank SM og Liston AD (2006). European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) –A Species Checklist for the Countries. Pp. 399–504 in Blank SM, Schmidt S og Taeger A (eds) (2006). Recent sawfly Research: Synthesis and Prospects.704 pp., 16 pl. Goecke & Evers, Kelteren.