Macrophya annulata hunn. Brattekleiv på Tromøya, Arendal, Aust-Agder, Norge. 07.06.2011. Leg. Ole J. Lønnve.

Beskrivelse

Hunnen: Hodet og kropp svart. Antennene er også svarte. Bakkroppen er normalt rød på 2. – 5. segment. Vingene er svakt formørket i ytre halvdel, årer og vingemerket er svart. Bena er svarte, men forlegg og lår har en lys stripe. Arten ligner M. blanda (Fabricus, 1775), men skilles fra denne på at den mangler den store hvite flekken på bakhoftene. Hannen: Ligner hunnen. 5. bakkroppsegment er derimot mer svart. Underleppen er svart. 11−12 mm.

Note: M. annulata kan i habitus minne noe om en stor veiveps (Pompilidae) eller graveveps (Sphecidae).

Macrophya annulata hann. Klungland, Hægebostad, Vest-Agder, Norge. 20.06.2012. Leg. Stefan Olberg.

Biologi

Arten kan forekomme i flere typer habitater, som kanter og litt gjengrodde enger. De voksne søker ikke til blomster, men kan ofte sitte på blader eller fly tett over engvegetasjonen på jakt etter make.

Bergmynte (Origanum vulgare), krypmure (Potentilla reptans), rose (Rosa) og planter i slekten Rubus (hos oss trolig bringebær, R. idaeus) er oppgitt som vertsplanter (Taeger et al. 1998).

Flygetiden i Norge strekker seg fra slutten av mai til begynnelsen av juli. De fleste funn er gjort i juni.

Macrophya annulata hunn. Refsdalen at Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 11.06.2014.

Norsk utbredelse

Spesielt utbredt i Sør-Norge, hvor den forekommer et godt stykke inn i landet.

Global utbredelse

Store deler av Europa og østover til Iran, Kaukasus og i Sibir. Den er vanlig i hele utbredelsesområdet, men i Kaukasus og Iran dukker det opp et par andre veldig like arter.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.