Tenthredopsis nassata hunn. Berg sandtak, Nittedal, Akershus, Norge. 30.05.2012. Leg. Stefan Olberg.

Beskrivelse

Tenthredopsis nassata hunn. Rødbrun form. Marka, Farsund, Vest-Agder, Norge. 02.07.2008. Leg. Kai Berggren.

Hunnen: Brun. Munndeler og partier på hodet er gult. Antennene er brune. Undersiden av 1. og 2. antenneledd svarte. Forbryst, vingelokkene og scutellum gult. Bakkroppen har en svart stripe av varierende tykkelse langs oversiden. Bena er brune, mens hoftene er for det meste hvite. Vingene er klare med brune årer. Vingemerket har lys basis og er mørk mot spissen. Hannen: Hannene til denne arten og hannene til T. scutellaris lar seg ikke skille morfologisk (Blank & Ritzau 1998). 8−10 mm.

Note: Hunnene til denne arten kan forveksles med T. auriculata. Denne er derimot lysere enn T. nassata, og vingemerket til T. auriculata er lyst og antenneknølene er store. Den svarte stripen på oversiden av bakkroppen varierer også noe i tykkelse. Hunnene til denne arten kan også minne en del om hunnene til T. sordida, men denne er ikke sikkert påvist i Norge.

Hann av Tenthredopsis nassata eller T.scutellaris. Leine, Vang, Oppland, Norge. 29.06.2013. Leg. Kai Berggren.

Biologi

Arten forekommer spesielt i tilknytning til enger, men også i veikanter, jordekanter og skogskanter. På gode lokaliteter opptrer arten i antall. De voksne insektene søker normalt ikke til blomster. De flyr lavt over vegetasjonen. Arten opptrer til dels sammen med enkelte andre Tenthredopsis-arter, som T. ornata, T. auriculata og T. scutellaris.

Arten er oppgitt å gå på flere ulike arter gras og starr. Dvergsmyleslekta (Aira), starrslekta (Carex), hundegras (Dactylis glomerata), sølvbunke (Deschampsia cespitosa), smyle (Avenella flexuosa) og raigras (Lolium perenne) er oppgitt (Taeger et al. 1998).

Flygetiden er først og fremst i juni. Enkelte funn er også gjort i slutten av mai og begynnelsen av juli. De fleste funn er fra første halvdel av juni.

Tenthredopsis nassata hunn. Rislevika på Flekkerøya, Kristiansand, Vest-Agder, Norge. 08.06.2014.

Norsk utbredelse

T. nassata er først og fremst utbredt i lavlandet på Østlandet, hvor den stedvis er vanlig. Vestligste funn er Bergen i Hordaland. Den går ikke veldig høyt.

Global utbredelse

Arten er utbredt over mesteparten av Europa, og er vanlig mange steder innenfor utbredelsesområdet.

Referanser

Blank SM og Ritzau C (1998). Die Tenthredopsini Deutschlands (Hymenoptera: Tenthredinidae). Pp. 227–246 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern.

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.