Rhogogaster picta hunn. Ourcière, Vallèe Pavin, Dep. Puy de Dŏme, Frankrike. 17.05.2008. Leg. Erik Heibo.

Beskrivelse

Hunnen: Hodet svart men med grønne munndeler og den nedre delen av ansiktet. Ved tinningene finnes en grønn flekk. Antennene er svarte med lysere underside. Forbrystet, vingelokk og scutellum er grønt. Resten av brystets overside er svart. Brystets underside er svart, mens på sidene forekommer et grønt parti. Vingene er klare med mørke årer. Vingemerket er svart med lys basis. Bakkroppens overside og underside er svart, mens sidene er grønne. Bena er grønne med enkelte svarte tegninger. Føttene er mørke. Hannen: Ikke sikkert kjent, men likner sannsynligvis hunnen i fargene. 7−8,5 mm.

Biologi

I Europa forekommer R. picta på varme solrike steder der vertsplanten gyvel (Cytisus scoparius) vokser.

Arten flyr i Europa fra mai og utover i juni.

Norsk utbredelse

Hans Kiær fant voksne og larver på Dovre og i Folldal i 1891 som han bestemte til R. picta (Kiær 1893). Derimot var Kiær selv i tvil om sin egen bestemmelse av disse funnene, og det virker lite sannsynlig at R. picta skal forekomme i disse områdene. Sannsynligvis dreide dette seg om avvikende eller mørke individer av en annen Rhogogaster- eller Tenthredo-art. R. picta er derfor ikke sikkert kjent fra Norge. Forekommer R. picta i Norge, er det sannsynlig at det er på Jæren eller andre steder hvor vertsplanten gyvel finnes.

Global utbredelse

Denne artens globale utbredelse omfatter store deler av Europa. Flere nærstående arter finnes, og R. picta-gruppen trenger revidering. R. picta er også kjent fra Sverige (Malaise 1931).

Referanser

Kiær H (1893). Indberetning om en i det sydlige Norge foretagen entomologisk Reise sommeren 1891. Enomologisk Tidskrift, Stockholm 1893, 225–234.