Vingespenn

40-43 mm.

Kjennetegn

Framvingen er lyst grå med mørkere grå bestøvning. Framkanten vanligvis med et lysere grått felt fra roten til omlag 2/3 ut mot vingespissen. Indre halvdel av vingen har tre eller fire buede, mørke tverrlinjer. I ytre halvdel er det en skarpt markert tverrlinje, oftest med en mer utydelig skyggelinje utenfor. Midt på vingen er det en lys, grønnlig grå flekk, av og til med mørk kjerne. Utenfor denne kan det finnes en ytterligere slik flekk. Framvingen er relativt smal og tilspisset. Bakvingen er grå, mørkest langs kanten, og har hvite frynser. Kroppen er kraftig og har tett behåring.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa. Mot øst til det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra lengst i nord der det kun foreligger spredte funn. Sannsynligvis skyldes det mangel på undersøkelser.

Unge stadier

Larven lever i mai-juli på bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo mars - mai.

Økologi

I skog og skogkanter med bjørk. Sommerfuglen er av de aller første vårartene. Tidspunktet for klekkingen avhenger av høyde over havet og breddegrad.