Vingespenn

37-42 mm.

Kjennetegn

Framvingene er gulgrå med okerfargede felter. Framkanten er hvit. Et hvitt tverrbånd nær ytterkanten og et hvitt skråbånd fra framkanten til bakkanten danner et triangel. Inne i triangelet er det et komplisert mønster av buer og linjer. Arten kan ikke kan forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Europa og østover til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Arten dukket først opp i Østfold i 1992. Den er nå vel etablert og temmelig vanlig på den sørlige delen av Østlandet og langs Agder-kysten vest til Flekkefjord. Nordligst er arten påvist ved Vinstra i Oppland.

Unge stadier

Larven lever i juli-september på bringebær og bjørnebær (Rubus). Den er rødbrun med en smal, mørk ryggstripe og med vanligvis to kremfargede pletter på hver side av kroppen.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I løvskog, skogbryn og åpne områder med busker.