Vingespenn

30-39 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er gulhvit hos eksemplarer av 1. generasjon og brungul hos 2. generasjon. Vingene har flere utydelige, buede tverrlinjer. Framvingen har et brunt bånd fra vingespissen til bakkanten. Midt på framvingen er det en oval grå flekk, og nærmere framkanten er det to grå punkter. Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de aller sydligste delene. Østover til Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Øst- og Sørlandet så langt nord som Nord-Fron. På Vestlandet forekommer den i indre Sogn. Ett funn fra Finnmark.

Unge stadier

Larven lever i juni-juli og igjen i august-september på bjørk (Betula) og or (Alnus).

Flyvetid

Medio mai - medio august i to generasjoner. Nord for Oslo flyr arten i én generasjon i juni-juli.

Økologi

I skog, skogkanter og buskrike områder der vertstrærne vokser.