Vingespenn

33-36 mm.

Kjennetegn

Framvingen er grå med to brede, brune tverrbånd som er delvis fylt med svart bestøvning. Arten kan muligens forveksles med bjørkehalvspinner og punkthalvspinner, men flyr senere på året enn alle andre arter i gruppen.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Funnet første gang i Norge på Jeløya i Moss (Østfold) i 1956. Siden funnet et par ganger til langs Oslofjorden, både på øst- og vestsiden.

Unge stadier

Larven lever i mai-juli på eik (Quercus). Til forskjell fra alle andre norske halvspinnere, overvintrer høsthalvspinneren som egg.

Flyvetid

Ultimo august - september.

Økologi

I eikeskog og løvskog med innslag av eik.