Vingespenn

36-41 mm.

Kjennetegn

Framvingen er olivengrønn med svart bestøvning og med to lyse, sterkt tannete tverrlinjer: én ved vingerota og én ved ytterkanten. Den innerste tverrlinjen er ved framkanten forlenget inn til vingerota. Bakvingen er hvitaktig innerst, lyst gråbrun ytterst, og bakvingeribbene er framhevet ved mørk bestøvning.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste områdene.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig langs kysten fra Larvik til Lista. Arten er relativt nyetablert i Norge. Den ble første gang funnet i Grimstad i 1969.

Unge stadier

Larven lever i mai-juli på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo april - medio mai.

Økologi

I eikeskog og annen type skog med sterkt innslag av eik.