Vingespenn

20-24 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er hvit. Midt på framvingen er det et lyst grått felt og et mørkere brungrått felt på bakkanten. Langs ytterkanten av vingen er det en rekke små halvmåneformede, blågrå flekker. Framvingen har lyst grå frynser. Bakvingen er grå langs kanten. Denne sirlige lille sommerfuglen har en viss likhet med målere, men den hviler ikke med vingene flatt mot underlaget slik målere gjør, men holder vingene som et skråtak ned mot underlaget. Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika, mot øst til Himalaya, Kina og Amur. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Funnet spredt langs kysten fra ytre deler av Oslofjorden til Kristiansand i Vest-Agder. Arten er relativt nyetablert i Norge. Første funn var i 1974 på Tjøme i Vestfold.

Unge stadier

Larven lever i juni-juli og igjen i august-oktober på slåpetorn og hagtorn (Crataegus).

Flyvetid

Ultimo mai - medio august i to generasjoner.

Økologi

På lune steder nær kysten der det vokser kratt med vertsplantene. Karakteristisk for de fleste norske lokalitetene er at de ligger på rullestein og har velutviklede kratt av slåpetorn.