Vingespenn

30-39 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er brune eller gulbrune, av og til med et fiolett skjær. Framvingens tegningsmønster består av flere utydelige tverrlinjer samt en kraftig ytre tverrlinje som er vinkelbøyd nær framkanten. Det er to mørke punkter midt på vingen nær framkanten. Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Vestlandet. Ellers har arten spredte forekomster langs kysten av Sørlandet og Østlandet.

Unge stadier

Larven lever i juni-juli og igjen i august-september på or (Alnus).

Flyvetid

Ultimo mai - august i to generasjoner. Nord for sydlige Rogaland flyr den i én generasjon fra medio juni til juli.

Økologi

I skog og skogkanter med or.