Vingespenn

34–40 mm.

Kjennetegn

Framvingen er brungrå med flere ovale, rosa-hvite flekker som i varierende grad er fylt med brunt. Det spesielle og vakre tegningsmønsteret gjør arten umiskjennelig.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Nord-India, Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge til Trondheim.

Unge stadier

Larven lever i juli-september på bringebær og bjørnebær (Rubus). Den er brokete mørkebrun, med to korte horn i nakken og fem pukler langs ryggen. I hvile sitter den gjerne med hodet og framparten bøyd bakover til den ene siden, og den ligner da en vissen plantedel. Forpupningen skjer i et sammenspunnet blad. Puppen overvintrer.

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

I løv- og blandingsskog, skogbryn og åpne områder med busker.