Vingespenn

23-34 mm.

Kjennetegn

Grunnfargen er gulbrun. Begge vingepar med tre gule tverrlinjer, som kan være delvis manglende på bakvingen. Framvingen, og ofte også bakvingen, med to mørke pletter på midten. Hunnen er gjennomsnittlig større enn hannen. Forsommer-generasjonen er større enn ettersommer-generasjonen.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Lilleasia. I Nord-Europa i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ny for Norge i Larvik i Vestfold i 2013. I 2014 ble arten også påvist i Østfold og Vest-Agder, og i de påfølgende årene har arten spredd seg langs hele Øst- og Sørlandskysten. Det foreligger også noen innlandsfunn i Østfold og Akershus.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mai - juni og primo august - primo september i to generasjoner.

Økologi

I kystnær skog med eik.