Vingespenn

55–65 mm.

Kjennetegn

Vingeoversidens grunnfarge er vakkert rødbrun, og både fram- og bakvinger har gråbrun vingekant og en stor svart, gul og blå øyeflekk i fremre del. De gule tegningene blekner til nesten hvitt etter overvintringen. Undersiden er mørk brun med fine svarte streker og ligner bark. Arten kan ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Europa og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Første funn i Norge ble gjort i Risør i 1902. Arten er nå etablert på Sørlandet og Østlandet, og i perioder med varme somre etablerer den seg også utenfor dette området. Det finnes sporadiske funn helt nord til Finnmark, og etter cirka år 2000 har funnfrekvensen i Midt- og Nord-Norge økt. Hyppigheten svinger en del fra år til år, men arten er normalt svært vanlig innenfor utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larvene lever selskapelig på nesle (Urtica). De er svarte med små hvite prikker og svarte torner. Føttene er brune. De blir 50 mm lange og forpupper seg hengende på næringsplanten eller på en annen høyreist gjenstand i nærheten. Puppene klekker etter omlag 2 uker.

Larve

På nesle (Urtica).

Flyvetid

Medio juli–september og april–juni. Overvintrer som imago (voksen).

Økologi

Sommerfuglene påtreffes på solrike steder der det er rikelig med blomster, og særlig der det vokser tistler (Carduus, Cirsium).