Vingespenn

26-38 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er okerfarget med mer eller mindre kraftig grå pudring. Hannen har en mørkere rødlig brun fargetone, mens hunnen er lysere okergul. Vingenes overside kan være med eller uten små øyeflekker. Undersiden er grålig med et hvitt uregelmessig bånd som ofte løser seg opp i hvite flekker. Utenfor dette er det alltid noen små øyeflekker. Arten kan forveksles med engringvinge, men denne er gjennomsnittlig mindre, og oversiden er renere okergul med tydelig grå ytterkant og med en grå øyeflekk nær framvingespissen. Øyeflekkene på bakvingens underside er hos engringvinge dessuten redusert til en rad utydelige lyse flekker.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Mongolia og Kamtsjatka. Vidt utbredt i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig på egnede lokaliteter i indre deler av Sørlandet, Østlandet og Trøndelag. På Vestlandet er den bare påvist i indre deler av Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på starr (Carex), myrull (Eriophorum), samt en del gressarter. Den er grønn med to hvite sidestriper i tre mørkere grønne eller rødgrønne striper. Overvintringen skjer som larve. Puppen henger lavt nede på en plante.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På myr, spesielt myrer bevokst med gress. Den går opp til nedre del av bjørkebeltet.