Vingespenn

38-46 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er overveiende mørkebrun med et bredt, rødoransje tverrbånd i ytre del av både fram- og bakvinge. Framvingens midtcelle har to rødoransje flekker, mens bakvingens har en rødoransje halvmåneformet tegning. begge vingepar har dessuten tallrike ytterligere guloransje eller hvite flekker. Vingeribbene er svarte. Undersiden ligner oversiden, men med de mørke tegningene sterkt redusert. Kjønnene har like tegninger, men hannen er mindre og har spissere framvinger. Arten kan forveksles med blåknapprutevinge, men denne har svarte flekker i det oransje kantbåndet på bakvingen. Den kan også forveksles med iduns rutevinge, men sistnevnte er en utelukkende nordlig art.

Totalutbredelse

Mellom-Europa fra nordøst-Frankrike til Sibir og Mongolia. Mellom-Sverige og sørøstre deler av Finland. I Vest-Europa, inkludert Sverige, har arten gått sterkt tilbake.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men forekom tidligere i Dalarne i det vestlige Sverige.

Unge stadier

Larven lever som ung på korsved og ask. Etter overvintringen lever den på marimjelle (Melampyrum), vendelrot (Valeriana), leddved og korsved, senere går den over til ask. Fra Finland og østover klarer den seg med marimjelle.

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

På litt fuktige skoglysninger der vertsplantene vokser.