Vingespenn

48-59 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er mørkebrun med et bredt hvitt tverrbånd som på framvingen er brutt på midten. Framvingen har også noen svakere hvite tegninger utenfor og innenfor båndet. Undersiden er okerfarget med svarte og grå tegninger og med hvite flekker og bånd. Arten ligner på ospesommerfugl, men denne er betydelig større og har oransje tegninger på bakvingens overside. Den kan også minne om sommerformen av kartvinge, men denne er betydelig mindre og har mer frynsete vingekant.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Nord-Europa til Ural, samt i Amur, Mandsjuria, Korea og Japan i det fjerne Østen. Utbredt i Danmark. I senere år har den (igjen) etablert en forekomst i Skåne, og det er også gjort en del funn i Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på vivendel. Den er som ung brunlig og kamuflerer seg med sin egen avføring. Overvintringen skjer som larve i et sammenspunnet blad, og etter overvintringen blir larven grønn med en brun, lyskantet sidestripe og med flere lange, brune, svartpiggete torner på ryggen. Forpupningen skjer hengende på vertsplanten.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

I edelløvskog der det vokser vivendel.